راهنمای استفاده از پایگاههای سیویلیکا

سیویلیکا، ناشر تخصصی مقالات علمی کشور

ابزار کاربر

ابزار سایت


پژوهشگران:ارجاع_به_مقالات_سیویلیکا

راهنمای ارجاع به مقالات کنفرانسها

به منظور تسریع در امور پژوهشی، بخشی در زیر هر صفحه خلاصه مقاله در سیویلیکا ارائه شده است با عنوان «نحوه استناد به این مقاله» که داخل آن، اطلاعات کامل نحوه ارجاع نویسی به مقاله مورد نظر درج شده است.

بدین ترتیب اگر در اثر پژوهشی خود که می تواند مقاله، تحقیق و یا پایان نامه باشد، از دستاوردهای مقاله مورد نظر استفاده کرده باشید، به سادگی می توانید عبارت درج شده را در بخش مراجع اثر تحقیقاتی خود ثبت نمایید. این فرمت، به صورت استاندارد، نحوه ارجاع به مقاله کنفرانسها را به شما نمایش می دهد.

مبنای درج اطلاعات ارجاع نویسی در پایگاه سیویلیکا، کتاب «شیوه نامه ایران، راهنمای استناد به منابع اطلاعات فارسی و انگلیسی» به قلم سیروس علیدوستی، فخرالسادات محمدی، حمید کشاورز و محمد ابویی اردکان که توسط پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران در سال 1391 منتشر شده است.