راهنمای استفاده از پایگاههای سیویلیکا

سیویلیکا، ناشر تخصصی مقالات علمی کشور

ابزار کاربر

ابزار سایت


دبیرخانه:نمایه_سازی_و_تحلیل_استنادی

نمایه سازی و تحلیل استنادی مقالات

پایگاه سیویلیکا به عنوان بزرگترین گنجینه مقالات کنفرانسهای کشور، به منظور ارزشگذاری مقالات، جهت دهی به روند تولید علم کشور، و اعتبار دهی و اعتبار سنجی کنفرانسها و ژورنالهای نمایه شده، به زودی فرآیند ارزشگذاری مقالات بر اساس تعداد ارجاعات انجام شده به هر مقاله را آغاز می نماید. در این روند، بخش مراجع مقالات آنالیز شده و استنادهای انجام شده به مقالات موجود در این پایگاه استخراج می شود.

به صورت کاملا شفاف تعداد ارجاعات انجام شده به هر مقاله با قابلیت لینک به مقاله ای که در آن از مقاله حاضر استفاده شده نمایش داده می شود. علاوه بر این ارجاعات مربوط به مقالات کنفرانسها و ژورنالها نیز در صفحه خلاصه هر مقاله نمایش داده خواهد شد.

این پروژه به صورت رسمی از مقالات جدید سال 1394 آغاز خواهد شد و طی امسال برخی از کنفرانسها به صورت نمونه مورد آنالیز قرار میگیرد.

علاوه بر اعتبار دهی تک تک مقالات بر اساس تعداد ارجاعات انجام شده به آنها، کنفرانسها و ژورنالهای ناشر نیز بر اساس محتوای آنها، بر مبنای تعداد استنادهای انجام شده، ارزشگذاری و اعتبار دهی می شوند.

با این پروژه پایگاه سیویلیکا گامی دیگر به سمت هدف اصلی خود که ایجاد یک سیستم استنادی هوشمند و به روز برای مقالات ایرانی است، نزدیکتر خواهد شد.

انجام این مهم، بدون همکاری و همراهی دبیرخانه محترم کنفرانسها و ژورنالها میسر نخواهد بود که امیدواریم همانند گذشته بتوانیم از حمایتهای دبیرخانه ها و پژوهشگران گرامی برخوردار باشیم.