راهنمای استفاده از پایگاههای سیویلیکا

سیویلیکا، ناشر تخصصی مقالات علمی کشور

ابزار کاربر

ابزار سایت


کتابداران:اعضا:دانشگاه_صنعتی_امیرکبیر

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه صنعتی امیرکبیر از خردادماه 1391 به عضویت پایگاه سیویلیکا درآمده است و در حال حاضر به صورت IP عضو مجموعه می باشد. کاربران این دانشگاه می توانند با مراجعه به سایت سیویلیکا از IP های دانشگاه (ورود به سایت از محل دانشگاه و یا راههای ارتباطی که دانشگاه در اختیارشان قرار می دهد) مقالات را دریافت نمایند.

محدودیتها:

برای دریافت مقالات باید از آدرس ایمیل معتبر دانشگاهی @aut.ac.ir استفاده شود و هر آدرس ایمیل مجاز به دریافت 2 مقاله در 24 ساعت می باشد.